Obligatoriskt fält

Företag

Organisationsnummer

Adress

Postadress

telefon, växel

Fax, växel

Du kan ange en eller två kontaktpersoner för ditt medlemskap.

Kontaktperson 1

Namn

Telefonnummer, direkt

Faxnummer

E-post

Kontaktperson 2

Namn

Telefonummer, direkt

Fax

E-post

Genom att fylla i och skicka in formuläret ansöker jag om medlemskap i Näringslivets Säkerhetsdelegation. Avgiften är 1500 kronor plus moms per år. Ansökan är bindande. Vidare godkänner jag att Svenskt Näringsliv sparar mina uppgifter i elektronisk form. Inga uppgifter kommer att förmedlas till tredje part.